top of page
fleur_dans_désert.jpg
differents besoins.jpg

Diverse noden, verschillende benaderingen, een optimaal resultaat

Daar ik ervan overtuigd ben dat elk individu zeer verschillende noden heeft in functie van de periodes tijdens zijn leven, heb ik een opleiding gevolgd in zowel de oplossingsgerichte korte therapie (strategische systeemtherapie) als in coaching.

Hoewel de benadering van de strategische systeemtherapeut duidelijk verschilt van die van een coach, bestaat er op meerdere vlakken een zekere complementariteit tussen deze twee vormen van begeleiding. Sommigen zullen beweren dat het moeilijk is beide rollen te combineren. Ik denk echter dat wie zowel de instrumenten van de korte therapie als die van het coachen beheerst, bij machte is passende hulp te bieden in functie van het probleem en van de noden van elke persoon en bovendien doeltreffender kan werken dankzij deze unieke en adaptieve begeleiding.

Interventiedomeinen en verschillen tussen korte systeemtherapie en coaching ?

Om beter te begrijpen welke de verschillen zijn tussen coaching en de korte therapie is het belangrijk zich af te vragen en na te gaan of het probleem waarmee een persoon worstelt al dan niet een impact heeft op zijn of haar dagelijks functioneren.

Het dagelijks functioneren heeft betrekking op een brede waaier van activiteiten (voeding, werk, huishoudelijke taken, vrijetijdsbesteding enzovoort).

Zo de cliënt niet over het (interne en externe) vermogen beschikt om te functioneren in deze dagelijkse activiteiten (beroepsmatig of persoonlijk), dan is therapeutische begeleiding a priori meer geschikt. Coaching kan worden gezien als een partnerschap tussen de coach en de persoon die wordt gecoacht (cliënt) in het kader van een stimulerend en creatief proces dat aan de gecoachte persoon de nodige inspiratie bezorgt om het maximum te halen uit zijn privé- en beroepsleven.

 

Zeer beknopt gesteld zou men kunnen stellen dat de therapeut gewoonlijk werkt in een universum van disfunctioneren of lijden van de persoon, terwijl de coach dan weer werkt in een universum waar iemand het moeilijk heeft, zich niet op zijn gemak voelt. Met andere woorden, de therapie heeft tot doel te “herstellen” door te proberen een evenwicht, een genezing te bewerkstelligen, een behandeling toe te dienen, terwijl het doel van coaching er veeleer in bestaat aan iemand de nodige dynamiek te geven, hem te bewegen tot autonomie, tot presteren enzovoort.

bottom of page