top of page

Een rouwproces doormaken...     

("Faire" son deuil...)

In het Frans wordt “rouwen” vertaald als “faire son deuil”; dat klinkt een beetje vreemd en is volgens mij niet altijd gepast.

“Wel..., denk je dat je nu klaar bent met rouwen?”

Rouwen is niet hetzelfde als je rekeningen maken, je werk doen.

Je gaat er dan immers van uit dat je iets zou hebben afgewerkt, dat je ermee klaar bent.

 

Je gaat echter niet zomaar over naar de orde van de dag. Integendeel, je overleeft, je probeert het verlies als het ware te temmen, ermee te leven. Je geeft een andere vorm, een andere tonaliteit aan de afwezigheid van de persoon die is weggevallen en dat gebeurt met verloop van tijd. Rouwen is een weg die je aflegt, als een stok die meedrijft op een rivier en zijn weg vervolgt op het ritme van de stroom. Onderweg kom je voorbij rotsen en stroomversnellingen maar ook momenten van rust, van totale stilte.

 

En neen, je kunt je nooit voorstellen wat de ander doormaakt, ondanks de woorden “ik kan me je pijn voorstellen”, ik “begrijp” je pijn.

Elk verlies is in de hoogste mate persoonlijk, want elke relatie tussen twee personen is uniek.

 

Vaak stel je vast dat er iets verandert in je verhouding tot de anderen en met jezelf, op het vlak van je waarden en de prioriteiten in je leven.

Het komt wel vaker voor dat je wordt meegesleurd in een maalstroom van emoties waar woede, angst, ontreddering, schuld enzovoort zich met elkaar vermengen.

Vaak slaap je niet goed en krijgt ook je lichaam het hard te verduren.

Ondanks alles echter blijft het me verbazen welke onvermoede krachten we in ons vinden om het hoofd te bieden aan het grootste lijden waarmee het leven ons kan confronteren.

 

In het kader van de begeleiding van een persoon die deze beproeving doorstaat, is het dan ook mijn grootste wens:

a) te bepalen waar de persoon zich bevindt ten opzichte van bepaalde fundamentele dimensies van het rouwproces;

b) de betrokkene te helpen om zijn krachten zo dicht mogelijk te benaderen, hoe ontoegankelijk en onbereikbaar ze ook kunnen lijken. Opdat die stok op de rivier zou blijven meedrijven zonder ooit definitief te breken. Rouwen heeft niet tot doel de beminde persoon te vergeten.

 

Ik nodig u uit contact met mij op te nemen om een afspraak te maken.

Believe in your resources
bottom of page