top of page
Believe in your resources
DSC01559_edited.jpg
Believe in your resources

Ik word geboeid door de manier waarop elk individu, zelfs in de meest beproevende periode van zijn leven, er weer bovenop kan komen.

Dat lukt dankzij familieleden, vrienden, collega’s maar ook – en vooral – dankzij een onmetelijke bron van krachten die hij in zich meedraagt en waarvan hij het bestaan niet eens vermoedt.

Na gedurende meer dan 20 jaar verschillende leidinggevende functies te hebben bekleed in dienst van multinationals over de hele wereld, heb ik beslist mijn loopbaan een andere richting uit te sturen en te focussen op wat voor mij het belangrijkst is, i.e. de relatie tot de ander.

 

Al toen ik 20 was, had ik een grote belangstelling voor de verschillende therapeutische benaderingen en hun constante evolutie en die interesse is nooit verdwenen. Zelf geloof ik in de efficiëntie van pragmatische interventies waarbij de inspanningen worden gericht op het “hoe” en dus niet zozeer op het “waarom”, al betekent dit niet dat ik helemaal geen oog heb voor de oorsprong van het probleem. De analyse is vooral gericht op hoe het probleem voortduurt in het heden, hoe de uitgangen zijn geblokkeerd en op welke wijze we alle knopen kunnen beginnen te ontwarren. Ik ben ervan overtuigd dat niet de bewustwording betreffende de oorzaak van het te behandelen probleem onvermijdelijk zal toelaten verandering op gang te brengen.

 

Daarom heb ik een opleiding gevolgd in het domein van de strategische systeemtherapie (Institut Grégory Bateson), gedreven door mijn grootste wens om mijn patiënten/cliënten op doeltreffende wijze te helpen dankzij deze fantastische therapeutische benadering die steunt op het Palo Alto-model.

De beroepservaring die ik in het verleden heb verworven en mijn initiële opleiding (master aan het ICHEC Brussels Management School) hebben mij een grondige kennis bijgebracht van de bedrijfswereld en van de manier waarop ondernemingen functioneren.

Dit is zeer bevorderlijk om inzicht te krijgen in de professionele moeilijkheden (conflicten met de hiërarchie, professionele uitputting, beroepsheroriëntering, pesten enzovoort) waarmee de werknemer (m/v) kampt en die hij of zij ter sprake brengt. Ik heb ook een opleiding gevolgd in Coaching (International Coaching Federation) met als doel concrete hulp te bieden aan om het even welke werknemer die te maken krijgt met dit soort problemen die vandaag helaas steeds vaker voorkomen.

 

Meer weten over mijn benadering en mijn “dubbele rol” van therapeut en coach

bottom of page