top of page

De strategische systeemtherapie

De strategische systeemtherapie is een bijzonder efficiënte methode om menselijke problemen op te lossen.

Op basis van de systeembenadering is de school van Palo Alto uitgekomen bij een werkelijk innoverende aanpak van problemen waarmee mensen worstelen.

Deze veranderingsmethodologie heeft tot doel de terugkerende pogingen tot oplossing, die worden onderhouden door de patiënt die probeert zijn probleem op te lossen, te onderbreken. Het gaat bijvoorbeeld om iemand die zijn chronische slapeloosheid probeert te bestrijden door zichzelf te dwingen in slaap te vallen, een slaapmiddel neemt, schaapjes gaat tellen, probeert om “nergens aan te denken” enzovoort. In een dergelijk geval blijft de patiënt maar pogingen ondernemen die alle in dezelfde richting gaan – en gebaseerd zijn op een lineaire logica van oorzaak en gevolg. Op die manier wordt het probleem alleen maar erger.

De strategische systeemtherapie probeert de patiënt ertoe te brengen op concrete wijze te ervaren wat verandering kan betekenen in zijn dagelijks leven. Die ervaringen laten hem toe zijn vrijheid van handelen te herwinnen en de aard van zijn relaties met zijn omgeving te veranderen.

 

Wat zorgt ervoor dat de therapie doeltreffend is, op korte termijn werkt en duurzame resultaten oplevert in de tijd?

 

De methodologie van de korte therapie laat toe orde te scheppen in de chaos die we ervaren tijdens periodes van crisis, wanneer we met vele problemen of aanslepende problemen worstelen.

 

Door bij het begin van de therapie te focussen op de oplossing van het meest acute probleem, stelt de therapie personen in staat hun leven opnieuw onder controle te krijgen. De persoon of het gezin wordt sterker, krijgt meer vertrouwen en slaagt er op die manier in om de andere moeilijkheden of problemen te boven te komen, steeds met de hulp van de therapeut wanneer dat nodig blijkt. De therapeut houdt rekening met alles wat in het verleden al is geprobeerd, zonder overtuigende resultaten op te leveren, om niet te stoppen bij – of zelfs hardnekkig te volharden in – onproductieve “pogingen tot oplossing”.

 

De therapie vordert met doelstellingen die duidelijk zijn gedefinieerd door de patiënt en/of het gezin, met de hulp van de therapeut. Het gaat om een actieve therapie, wat betekent dat de tijd die wordt besteed aan het spreken over de vermoedelijke oorzaken van het probleem beperkt wordt en dat men gaat analyseren hoe het probleem voortduurt in het heden. Het is zeer belangrijk om te begrijpen hoe de uitgangen geblokkeerd zijn en op welke wijze men kan proberen de knopen te ontwarren.

Believe in your resources
time for change.jpg

Op het einde van elke sessie geeft de therapeut aan de patiënt bepaalde taken mee zodat hij tijdens het gewone leven, tussen twee sessies in, “in therapie” blijft.

Wanneer ze die taken uitvoeren, beleven de personen een ervaring (op het vlak van emoties en/of gedrag) die hun toelaat een comfortabeler positie in te nemen in de probleemsituatie. De therapeut kan dan samen met de patiënt en/of het gezin de impact evalueren van de tussen twee sessies opgedane ervaringen en stuurt de voorschriften bij in functie van de doelstellingen.

 

Na een periode van stabilisatie van de resultaten wordt een nieuwe afspraak gemaakt om na te gaan of de patiënt over alle instrumenten beschikt die hij nodig heeft om te voorkomen dat het probleem opnieuw voet aan de grond krijgt.

Het doel van de therapie bestaat erin dat het probleem verdwijnt. De therapie helpt de patiënt niet alleen zich van het symptoom te bevrijden, maar helpt de gezinsleden ook om inzicht te krijgen in de context waarin het probleem opduikt en geeft hun de middelen opdat ze niet op passieve en fatalistische wijze zouden afwachten tot de patiënt hervalt. Dankzij de therapie herkent (herkennen) het gezin en/of de patiënt de context waarin het probleem opduikt en/of kan (kunnen) het gezin en/of de patiënt het probleem beheersen en/of op doeltreffende wijze handelen zodra het probleem zich ontwikkelt.

Raadplegingen enkel op afspraak, per telefoon op het nummer 32(0) 476 63 15 98, via e-mail (mia@mianielsen.com) of via het contactformulier.

IGB.jpg
bottom of page